Organizatorzy

Komitet Organizacyjny

Kontakt z organizatorami

email: zawody@mwpz.poznan.pl (preferowany)

tel.: (61) 829 53 31

Skład sędziowski

System sprawdzaj±cy

Strona www i system rejestracyjny

Zdjęcia

Dyplomy, identyfikatory

Logo na koszulkę

Organizatorzy pomocniczy

Administratorzy Studenckich Laboratoriów Komputerowych: